Monthly Archives: august 2006

I dag er jeg på emmes weblog

Jeg sendte hende et spørgsmål fordi jeg gerne vil bruge hendes weblog som udgangspunkt for min undersøgelse af netværk. Fedt nu har jeg mit første eksempel.

Reklamer

Netværks teorien og weblogs

Jeg tror så småt det begynder at falde på plads. Jeg har længe haft en ide om et der må være noget med weblogs og netværk. Nu begynder jeg så småt, at kunne koble den teori jeg har læst om netværk, med det jeg ser på weblogs. Et ultra kort resume af noget af det jeg har læst, og en linie om hvad de kan have med hinanden at gøre.

Barabási søger efter en generel lovmæssighed for komplekse netværk Et netværk består af enkelt enheder (noder) der forbindes via link, nogle noder vil have flere links end andre de noder med flest links fungere som knudepunkter i netværket og har stor betydning for dynamikken i netværket.
Netværk udvikler sig over tid, nye noder opstår og linkes til de eksisterende noder. 

Hvis weblogs udgør netværk må de følge de love som Barabási opstiller.

Granovetter beskriver hvordan mikro relationer er afgørende for hvordan et socialt makro system udvikler sig.
Ved at fokusere på svage relationer i et netværk er det muligt at undersøge hvorledes information spredes imellem aktører, og påvirker mønstre i det makro system som de er en del af. Det er alle de enkelte interpersonelle interaktioner som tilsammen former de overordnet mønster som danner basis for mikro systemernes ageren.
I mellem sociale aktører eksisterer dynamiske relationer. Disse interpersonelle relationer har indflydelse på sociale mønstre. Styrken af båndet imellem to aktører afgør konvergensen inden for hver enkeltes vennekreds. Granovetter tager udgangspunkt i, at den enkelte aktør i et netværk har få stærke og mange svage relationer. Derfor har svage relationer stor betydning for dynamikken i spredningen af informationer inden for et netværk.

Ideen om styrken I svage relationer forklarer det fede ved blogrolls.

Malcom Gladwell beskriver sociale netværk ud fra et virologiskperspektiv. Ud fra et sociologisk perspektiv arbejder han med de generelle netværks teorier som omfatter ideen om individer der er forbundet af links. Han lægger stor vægt på betydningen af hubs, altså knudepunkter i netværket der varetager samling og spredning af information og inddeler disse knuder i tre kategorier; sammenkoblere, kender og sælgere.

Hans tanker om sammenkoblere, kender og sælgere og må forklare noget af styrken I A-list bloggere

Lige det med small worlds og Six degrees of separation
Teorier der fortæller at alle mennesker er forbundet via gennemsnitligt 6 led. Hvis det skal overføres til min weblog må det bevise at den ikke er en del af noget netværk. Jeg har lidt tilfældigt kastet links ud i verden for at prøve at få fat i noget, men indtil videre er der ingen der har kastet links tilbage så min weblog fremstår mest af alt som en ensom tømmerflåde i et stort informationshav.

Nu mangler jeg bare at finde nogle gode eksempler på nogle der linker, kommenterer og blogroller (perfekt nydansk) hinanden for vildt.
Et godt eksempel er netværket omkring www.hovedetpaabloggen.dk, de netværker for alvor, kommenterer og linker der ud af. Det er bare trist hvis det bedste eksempel er nogle der bruger weblogt til at meta reflekter over weblogs fortræffeligheder…

Jeg søger weblog-netværk med RIGTIGE interesser. – de må være der ude, jeg skal bare lige finde dem. 

Jeg læser:

We’Ve Got Blog: How Weblogs Are Changing Our Culture af Rebecca Blood  2003

Naked Conversations : How Blogs are Changing the Way Businesses Talk with Customers af Robert Scoble 2006

The Power Of Many: How The Living Web Is Transforming Politics, Business, And Everyday Life af C. Crumlish 2004

Who let the blogs out? af Biz Stone (2004)

Blog kunder i butikken af Lis Holm 2006

Digitale verdner af I. Engholm og L. Klsatrup 2004

Det magiske vendepunkt af M. Gladwell 2000

Linked af Albert-László Barabási  2003

Life after the 30-second spot af Joseph Jaffe 2005

Blog on af T. Stauffer 2002

Det vidende samfund – mysteriet om viden, læring og dannelse af L. Qvortrup 2004

The Strength of Weak Ties af Mark S. Granovetter 1973

Her kan man lytte sig til et indblik i weblogs

Doc Searls i Harddisken på P1
Hvis din blog er et hus, er den så et parcelhus? i Mennesker og Medier på P1
Corporate blogging – ny kommunikation mellem virksomhed og kunde i Harddisken på P1

Netværk og weblogs

Blogosfæren er i sin natur decentral, og det understøtter teknologien, blogger benytter værktøjer som permalinks, trackbacks og blog-rolls til at skabe netværk.

blog-rolls er en liste med andre blogs, som brugeren synes er spændende. Ofte vil man i meningsfællesskaber have hinandens blogs stående i sine blogrolls, hvilket naturligvis er stærkt relationsdannende.

permalink er et permanent link til en specifik weblog eller en artikel. Permalinket findes af søgemaskinerne, så jo flere, der linker til, hvad man skriver, desto højere kommer man op på listen hos Google.

trackbacks er et link, man kan efterlade på en blog, så man kan se, at dialogen fortsætter et andet sted. Hvis A har skrevet et indlæg på sin weblog som en kommentar til et indlæg på Bs weblog – i stedet for at skrive det direkte som en kommentar på Bs weblog – kan A sende en Trackback ’ping’ for at underrette B om, at der er sket noget interessant. Derved kan diskussionen udvikle sig videre begge steder, og man undgår, at diskussionerne centraliseres.

Links
En webblog defineres ved den troværdighed og transparens som skabes gennem systematisk kildereference. Rebecca Blood skriver: “if you are not linking to your primary material when you refer to it – especially when in disagreement – no matter what the format or update frequency of your websits, youare not keeping a weblog.”

At finde empiri

Har skrevet en mail til Trine-Maria fra hovedet på bloggen og efterspurgt gode danske eksempler til min opgave.

Hun svarer:

” Mht. buzz, så har du ret i, at vi ikke har gode eksempler i dk – fænomenet er jo fortsat ikke så udbredt.”

så må jeg finde mig en anden vinkel, det kunne måske være en ide at kigge på de weblogs der flittigti kommenteres og linkes til… Ellers må jeg bruge udenlandske eksempler.

Hvad er en weblog

Før jeg undersøger hvad weblogs kan må finde ud af hvad de er. Der synes ikke at være en klar definition af begrebet men derimod en løbende diskussion af hvad der differentierer webloggen fra den traditionelle hjemmeside. Denne diskussion koncentrerer sig om form og skrivestil, den bagvedliggende teknologi samt muligheden for interaktion.

Jesper Tække definerer en weblog som: en ofte ændret (opdateret) hjemmeside, hvorpå daterede indlæg listes i omvendt kronologisk orden. Flertallet linker ofte til andre hjemmesider og kommentere forskellige emner. Weblogs krydsreferere ofte til hinanden, og fremstår som en samling af links tilføjet personlige kommentarer.

Jeg har fulgt diskussionen på hovedetpaabloggen.dk her er udbredt krav og rige interaktionsmuligheder for at man kan tillades sig at kalde sin hjemmeside for en weblog, uanset hvilken teknologi den bygger på og hvilken stil den skrives i.

Jeg tænker at det afgørende er hvad man får ud af at blogge og at det kræver træning både for afsenderen og modtageren at skrive og afkode webloggen. Kun hvis begge parter mestre dette vil kommunikationen fungere optimalt, – og bloggen vil blive læst og kommenteret.

Jeg har fundet anvisninger på hvordan en blog skal udformes hos Lis Holm: Blog kunder i butikken (Handelshøjskolens Forlag 2006)