Hvad er en weblog

Før jeg undersøger hvad weblogs kan må finde ud af hvad de er. Der synes ikke at være en klar definition af begrebet men derimod en løbende diskussion af hvad der differentierer webloggen fra den traditionelle hjemmeside. Denne diskussion koncentrerer sig om form og skrivestil, den bagvedliggende teknologi samt muligheden for interaktion.

Jesper Tække definerer en weblog som: en ofte ændret (opdateret) hjemmeside, hvorpå daterede indlæg listes i omvendt kronologisk orden. Flertallet linker ofte til andre hjemmesider og kommentere forskellige emner. Weblogs krydsreferere ofte til hinanden, og fremstår som en samling af links tilføjet personlige kommentarer.

Jeg har fulgt diskussionen på hovedetpaabloggen.dk her er udbredt krav og rige interaktionsmuligheder for at man kan tillades sig at kalde sin hjemmeside for en weblog, uanset hvilken teknologi den bygger på og hvilken stil den skrives i.

Jeg tænker at det afgørende er hvad man får ud af at blogge og at det kræver træning både for afsenderen og modtageren at skrive og afkode webloggen. Kun hvis begge parter mestre dette vil kommunikationen fungere optimalt, – og bloggen vil blive læst og kommenteret.

Jeg har fundet anvisninger på hvordan en blog skal udformes hos Lis Holm: Blog kunder i butikken (Handelshøjskolens Forlag 2006)

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.