Netværks teorien og weblogs

Jeg tror så småt det begynder at falde på plads. Jeg har længe haft en ide om et der må være noget med weblogs og netværk. Nu begynder jeg så småt, at kunne koble den teori jeg har læst om netværk, med det jeg ser på weblogs. Et ultra kort resume af noget af det jeg har læst, og en linie om hvad de kan have med hinanden at gøre.

Barabási søger efter en generel lovmæssighed for komplekse netværk Et netværk består af enkelt enheder (noder) der forbindes via link, nogle noder vil have flere links end andre de noder med flest links fungere som knudepunkter i netværket og har stor betydning for dynamikken i netværket.
Netværk udvikler sig over tid, nye noder opstår og linkes til de eksisterende noder. 

Hvis weblogs udgør netværk må de følge de love som Barabási opstiller.

Granovetter beskriver hvordan mikro relationer er afgørende for hvordan et socialt makro system udvikler sig.
Ved at fokusere på svage relationer i et netværk er det muligt at undersøge hvorledes information spredes imellem aktører, og påvirker mønstre i det makro system som de er en del af. Det er alle de enkelte interpersonelle interaktioner som tilsammen former de overordnet mønster som danner basis for mikro systemernes ageren.
I mellem sociale aktører eksisterer dynamiske relationer. Disse interpersonelle relationer har indflydelse på sociale mønstre. Styrken af båndet imellem to aktører afgør konvergensen inden for hver enkeltes vennekreds. Granovetter tager udgangspunkt i, at den enkelte aktør i et netværk har få stærke og mange svage relationer. Derfor har svage relationer stor betydning for dynamikken i spredningen af informationer inden for et netværk.

Ideen om styrken I svage relationer forklarer det fede ved blogrolls.

Malcom Gladwell beskriver sociale netværk ud fra et virologiskperspektiv. Ud fra et sociologisk perspektiv arbejder han med de generelle netværks teorier som omfatter ideen om individer der er forbundet af links. Han lægger stor vægt på betydningen af hubs, altså knudepunkter i netværket der varetager samling og spredning af information og inddeler disse knuder i tre kategorier; sammenkoblere, kender og sælgere.

Hans tanker om sammenkoblere, kender og sælgere og må forklare noget af styrken I A-list bloggere

Lige det med small worlds og Six degrees of separation
Teorier der fortæller at alle mennesker er forbundet via gennemsnitligt 6 led. Hvis det skal overføres til min weblog må det bevise at den ikke er en del af noget netværk. Jeg har lidt tilfældigt kastet links ud i verden for at prøve at få fat i noget, men indtil videre er der ingen der har kastet links tilbage så min weblog fremstår mest af alt som en ensom tømmerflåde i et stort informationshav.

Nu mangler jeg bare at finde nogle gode eksempler på nogle der linker, kommenterer og blogroller (perfekt nydansk) hinanden for vildt.
Et godt eksempel er netværket omkring www.hovedetpaabloggen.dk, de netværker for alvor, kommenterer og linker der ud af. Det er bare trist hvis det bedste eksempel er nogle der bruger weblogt til at meta reflekter over weblogs fortræffeligheder…

Jeg søger weblog-netværk med RIGTIGE interesser. – de må være der ude, jeg skal bare lige finde dem. 

Reklamer

2 responses to “Netværks teorien og weblogs

  1. Har du husket at tilmelde din blog til blogbot.dk?

  2. Filosofferne, Samlersind, Uffe Steenstrop og litteratur og musikelskerne jeg sendte dig links til under en anden post, de linker ret vildt.