Så har jeg tænkt lidt over gårsdagens spørgsmål

1. Er der en grund til at dele weblogs op i kategorier. Gælder det samme om alle typer af weblogs? Eller hvad der gælder for hvilke typer?

Foreløbig liste:
Personlig (sille.smartlog.dk): lavet af individer, dagbøger og interesser, deskriptive dokumentarister Denne gruppe skriver med udgangspunkt i egne interesser for at opnå personlig anerkendelse fra deres læsere. Disse weblogs popularitet afgøres af boggerens evne til at fange et puplikum med sin skrivestil.

Professionelle (guuui.com, hovedetpaabloggen.dk): skribenter der lever af at blogge eller af noget der relaterer sig til deres weblog. Disse weblogs er emnerelaterede og bygger på adgangen til særlig information.

Virksomheds (arla.dk): kommercielle weblogs (adverblogs) Disse weblogs vil ofte have et tidsmæssigt kort interesser spænd, her vil forbrugere konsultere virksomheden i forbindelse med interessen for et bestemt produkt eller service. I højgrad båret af nyhedsværdi.

Organisationers (googles interne udviklingsweblogs): intern kommunikation

Politiske (radikale.dk): Bruges særligt i forbindelse med valgkamp som en udvidelse af debatmøder, et sted hvor politikerne kan møde vælgerne ”ansigt til ansigt”.  

Teknologister (cameratoss.blogspot.com): skriver om weblogs, cms, rss, podcasting osv. Udbredelse af nørdviden, interessefællesskaber. Den primære motivation er at vise hvad man kan. Og derved modtage anerkendelse fra andre med samme interesse. Disse weblogs læses for at få inspiration og information om specifikke emner.

Kommentatorer (maltesen.wordpress.com): Irak-krigen, præsidentvalget, copyright-regler Prøver at levere et kritisk supplement til de etablerede mediers dækning af nyheder.  

Fniserne (rygter.dk): vittigheder, løgnehistorier Disse weblogs er ofte blandet med dagbogsformen, men kan også være udformet som en lang satire, hvor bloggeren aldrig afslører sit sande jeg.


2. Præcisere hvilke bestemte former for communities der skal undersøges
For at nå frem til nogle kriterier for “gode” webogs, en slags weblog HCI. Uden blot at gentage det som how-to-do litteraturen siger, kræver en undersøgelse af nogle gode og dårlige weblogs – og hvis undersøgelsen går på, om de gode til at generere communities, skal det præcisere hvilke bestemte former for communities der er målet.
Jævnfør svaret til spørgsmål 4 er weblogs styrke den personlige afsender og den tekniske mulighed for at indgå i dialog. De communitis jeg skal undersøge er altså nogle der centrere sig om en bestemt weblog eller et bestemt emne, her vil jeg så undersøge hvad der motivere andre til at indgå i netværk med denne blogger.


3. Hvordan går det med weblogs
, hvor mange er der, hvorlænge eksisterer de, hvordan fordeler de sig på typer Hvordan får man læsere? kan analyseres ved at se på hvilke slags der vitterlig har læsere

Der er en undersøgelse fra overskrift.dk
Oversigt over weblogs: dmoz.org/World/Dansk/Edb/Internet/_nettet/Weblogs og dmoz.org/World/Dansk/Edb/Internet/a5_nettet/Weblogs/Personlige
liste over politiske danske weblogs: holocaust-info.dk/weblog/politiske
blogs europæisk undersøgelse: euroblog2006.org/results/survey_results.html
liste over danske weblogs hos wordpress: da.wordpress.com
liste over danske weblogs: eu.socialtext.net/loicwiki/index.cgi?danish_blogosphere  

Statestik
29.000.000 weblogs world wide.
ca. 15.000 weblogs på dansk
80.000 nye kommer til hver dag, så det kræver noget at blive set.
25% af alle internetbrugere i US bruger weblogs
Weblog brugere er ofte mere erfarende internetbrugere end gennemsnittet. (technorati.com)

Jupiter Research rapport om aktive kunders indflydelse
29% af europæiske webloggere motivere deres læsere til at deltage
53% af europæerne er passive surfere som ikke bidrager med indhold til Internettet
23% deltager på Internettet hvis de motiveres direkte til det eksempelvis i afstemninger og besvare spørgsmål 24% producere på eget initiativ indhold til Internettet på weblogs, hjemmesider og fora


4. Er weblogs den eneste eller bedste form for communities?
hvorfor ikke my space/arto eller de såkaldte 4 nyhedsgrupper, eller wikis eller bare netsider der rummer debatfora, kalender ol.? Fora understøtter og fordrer interaktion og dannelsen af fællesskaber, men de er svage til selviscenesættelse.

Hjemmesiden er et stærkt medie til at kommunikere personlig identitet. Weblogen har en særlig styrke idet den kombinerer en stærk personlig profil med flere muligheder for interaktion. Weblogs bygger altså et community omkring en person eller et emne. Fora centrer sig også om et emne men webloggens styrke er den personlige afsender, som giver indlæggene troværdighed og fungere som en slags ordstyrer eller debatleder der tager ansvar for at bringe nye emner på banen og fastholder en rød tråd i debatten.

HUSK stadig: Hver gang du formulerer eller refererer en påstand (om weblogs) skal overvejes om den nu passer og hvordan det kan afgøres. Hvad er belægget for at sige a, b, c osv. – men er det der står i bøgerne og avisen ikke altid sandt?

Reklamer

One response to “Så har jeg tænkt lidt over gårsdagens spørgsmål

  1. Pingback: Jeg - en kommentator « ::: Maltesen :::