Monthly Archives: oktober 2006

Det private i www’s offentlige rum

Konflikten mellem det private, det personlige og det offentlige er, som tidligere beskrevet et vigtigt tema i de svar jeg har modtager.
Jeg synes det er en meget relevant diskussion i relation til hele interessen for brugergenereret indhold på Internettet.  

Er der nogle der kan henvise til litteratur/artikler hvor relationen mellem det private og Internettets offentlighed behandles?

Reklamer

Hvad får jeg for min weblog?

Jeg har fået uvurderlige input til mit speciale  De der har svaret på mine spørgsmål har:

  • Fået svar på hvem der skrev: “Good writers borrow, great writers steal”?
  • modtaget bunke artikler om ting der interessere
  • Et sted at sove
  • Fået hint om en god koncert
  • Modtaget en strikke prøve med posten
  • Fået indtil flere artikler er udgivet (ad de klassiske kanaler)  
  • Det er blevet til et job eller to
  • Frugtbare samarbejder
  • Og uendeligt mange gode råd og debatter  

Alt sammen fra folk de ikke kendte før de begyndt at blogge. Det er da fantastisk!
Hvorfor giver folk så meget tilbage, til gengæld for at bloggerne fortæller om deres personlige vinkel på et emne eller tilværelsen generelt?  

Mit bud er, at det må hænge sammen med, at der over tid opbygges relationer som bygger på fælles interesser der ligner venskaber vi har i den fysiske verden.

Hvorfor personligt men ikke privat?

De der har svaret på mine spørgsmål lægger vægt på, at deres weblog er personlig men ikke privat. En skriver meget karakteristisk for de svar jeg har modtaget:

”…jeg skriver personligt, men ikke privat, hvilket er en vigtig distinktion. Det betyder, at jeg ikke skriver om ting der er tæt på, såsom kærestesorger, men at jeg har en personlig og anekdotisk vinkel på de ting jeg skriver om” 

Weblogs offentlig karakter
Bloggerne er beviste om mediets offentlig karakter, de lægger vægt på ikke at udlevere dem selv eller andre, på en måde der kan være skadelig i andre sammenhænge. De er opmærksomme på at alle har adgang til deres weblog, og at indlæggene vil kunne findes i gennem søgning på nettet i fremtiden. De lægger vægt på ikke at skrive noget de vil kunne fortryde senere i livet. – Stor bevisthed om mediet.

Selviscenesættelse
Jeg har en opfattelse af at blog-aktiviteten er en bevist selviscenesættelse, hvor afsenderen arbejder med, at skabe et billede af sig selv der stemmer overens med hvordan de gerne vil opfattes af omverdenen

Det er ikke en komplet optegnelse over bloggerens liv, men et udpluk af det de ønsker at vise omverdenen om dem selv, præsenteret i en form som løbende udvikles for at imødekomme afsenderens ønske om selviscenesættelse.  

Ingen slibrige detaljer
Bloggerne vil anerkendes for den velskrævende fremstilling og deres personlige vinkel på verden omkring dem. De tager stor afstand fra at sælge ud og skaffe opmærksomhed ved at offentliggøre private detaljer og muligheden for at lure i intime detaljer.    
 

FORKLAR MIG LIGE:
Er det rigtigt set?  
Hvorfor er det så vigtigt ikke at være privat?
 Sex sælger hvorfor tager “rigtige” blogger sådanne afstand fra det?  

SVAR på spørgsmål nr 1: Hvorfor har du en weblog?

Der er nok lige så mange grunde til at blogge som der er bloggere, jeg har forsøgt at opdele de svar jeg har modtaget i nogle grupper. Neden for kan du se nogle citater.
En faktor der hyppigt nævnes er lysten til at skrive og blive læse. Og ønsket om at dokumentere hverdagen og kommenterer omverdenen på egne præmisser. Og så er der os der bare synes mediet er interessant.  

Dem der kan lide at skrive og blive læst:
”Jeg kan lide at skrive, sludre, bevæge mig, være orienteret om alt imellem himmel og jord.”
”For at træne mig selv i at skrive, så alle og enhver kan se det”
”Jeg elsker at skrive og gerne vil have et publikum til det jeg skriver – det er fedt at få feedback med det samme.”
”Jeg kan lide at skrive, at formulere mig og se mine ord på skrift.”
”For at øve mig i at skrive underholdende og korrekt.””For at have et visitkort og et sted at få respons på mine tekster.” 

Dem der ønsker at dokumentere livets gang:
”…Rejse, berette om mine oplevelser.”
”…dele små og store ting fra min hverdag, links etc.”
”…aktuelt i mit hoved rum for reflektioner & teoretiske udkast”
”For at dokumentere min hverdag” 

Kommenterer:
”Jeg kan lide at kommentere på dette og hint.” 
Opretholde kontakt:
”For at holde kontakten med venner og familie” 

Fagligt:
”For at skabe debat om mit fagområde, som der ikke findes så meget om på den dansk.” 
Frihed til at tale:
”Jeg debatterede i en årrække på diverse netavisers debatfora, men da Politiken begyndte at censurere mistede man ofte gennemarbejdede indlæg – det motiverede mig til at starte en hjemmeside selv.”

Mediet:
”For at prøve at bygge hjemmesider, for at eksperimentere med nettet (oprindelige motivation)”
”Jeg lærer en masse om hvordan www fungerer. Webdesign, web 2.0, kommunikation, billeder osv.”
”Jeg interesserer mig for weblogmediet… holde øje med, hvad der rør sig af teknologier inden for Internettet”

UPDATE: Den store weblog undersøgelse

Nu med let at bruge online svar form, se alle spørgsmålene her: Den store weblog undersøgelse 

Blogger du sammen med andre?

De fleste weblogs er ego-projekter, men der er nogle som blogger i fællesskab. Hvorfor gør I det?

Kender i hinanden i uden for webloggen?
Hvorfor driver i en weblog sammen?
Hvad får I ud af dette fællesskab?
Skaber webloggen særlige relationer til folk uden for jeres egen gruppe?  


Alle spørgsmålene findes i den store weblog undersøgelse findes HER

Kender du alle der kommenterer din weblog?

Dem der kommenterer; er der nogle du på forhånd kendt offline, nogle du siden har mødt offline, nogle du slet ikke kender?
Har du fået nye bekendtskaber efter du er begyndt at blogge?

Hvordan bruger du relationer skabt via weblog, hvordan bruger du det netværk, du har etableret via weblog? Fagligt, personligt, andet?

Har webloggen indflydelse på dit offline liv? Kan du finde eksempler på at den har en indflydelse eller et overlap fra online til offline.

Kommenterer du selv? Hvilke weblogs, hvornår, hvorfor?

I forbindelse med mit speciale er jeg ved at finde ud af om man får noget ud af at have en weblog.
Der er flere spørgsmål HER

Jo flere der svare jo mere kan jeg sige om emnet, så kom frit frem og fortæl mig hvorfor du blogger.