Det er ikke pjat, det her er akademisk

Og det kræver et metode afsnit. Forskellen på bare at se sig omkring, og at være akademisk, har meget med metode at gøre.
Så det er jeg ved at få styr på, weekendens overskrifter lød:

Undersøgelses metode, Metodisk tilgang til empiriindsamling, Det kvalitative forskningsparadigme, Verifikation af empiri, Adgang til empiri, og et par ord om grounded theory.

Netværksanalysen 
Undersøgelses objekt: Relationer, Bånd, Komposition
Metode: Undersøgelse af ego-centreret/ et helt netværk
Netværkets kendetegn
Opdeling af netværk: Grupper, Positioner
Netværk af netværk
Indsamling af data, praktisk metode
Analyse af sociale netværk

Her finder du et par ord om netværksanalysen
Litteraturen er:
Creswell, J.W. (1998). “Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing among Five Traditions”, Sage Publications, Thousand Oaks
Patton, M.Q. (1990). “Qualitative Evaluation and Research Methods”, Sage, Newbury Park
Silverman, D. (1993). “Interpreting Qualitative Data”, Sage Publications, London
Silverman, D. (2000). “Doing Qualitative Research. A Practical Handbook”, Sage Publications, London

Wellman B. (1997). Studying Online Social Networks http://jcmc.indiana.edu/vol3/issue1/garton.html

Alt sammen spændende læsning, hvis man står og mangler en metode.

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.