Er alle blogger skabs-Big-Brother-deltager?

De svar jeg har modtaget peger på at bloggere skriver om livet fra deres perspektiv fordi de kan lide at skrive, og de kan lide det endnu mere hvis det bliver læst.
Aisling Kelliher forklare i Everyday Cinema (2004) hvordan historiefortælling er et fundamentalt instrument til at skabe orden og genkendelighed i det kaos som hverdagslivet umiddelbart udgøre. Ved at beskrive og udveksle oplevelser og erfaringer kommunikere vi det der er betydningsfuldt. Derigennem besvares fundamentale spørgsmål om hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvad vi søger at opnå.
Webloggen er et godt medie til at imødekomme dette, på den ene side giver den tekstbaserede form ro til refleksion samtidig med at den lette opdatering aspirerer til dagligt brug.
Vi søger hele tiden at bevæge os mellem direkte oplevelser, kognitive og emotionelle refleksioner og vore fortalte repræsentationer og fortolkninger. Ved at bearbejde de direkte oplevelser til formaliserede beskrivelser deltager vi identitetsskabende aktivitet der hjælper os til at forstå og formidle hvem vi er som individer og medlemmer af et større kulturelt fællesskab. Kelliher referere til Bernstein som skriver ”no individual on their own can substantially remake themselves”, men ved at dele vore fortællinger deltager vi i en fælles proces hvor vi kommer til at forstå os selv og vore handlinger på en refleksiv og meningsbærende måde. 

Men så sendte Mikkel et link til artikel Kvinder elsker at blogge, som lægger et lidt andet perspektiv på motivationen, kvinder blogger ikke for 15 min fame men for ”15 people of fame. For bloggere handler det om, hvor mange, der læser din blog” skriver journalisten.   Har jeg mistolket de svar, jeg har fået, når jeg tror i gør det fordi i kan lide at skrive? Hvor mange her har faktisk været eller overvejet at gå til casting på et reality show?  

** Opdateret d. 28.3.07
Anne Scott Sørensen som citeres i ovenstående artikel, har bedt mig linke til hendes egne tekster, hvor hun udlægger et mere nuanceret syn på sagen, end den der umiddelbart fremgår af artiklen.
Anne Scott Sørensen: “MARIEBERING.DK og annepanne.dk. Weblog’en som performativ selvfortælling”. I: Birgit Eriksson m.fl.: Smagskulturer og formidlingsformer. Aarhus: KLIM, 2006

Anne Scott Sørensen: Om ‘livet i al almindelighed’. Den personlige blog mellem det private og det offentlige. Hvor går grænsen? Et forskningsprojekt under FKK. Arbejdspapir 3, 2006 (Kan downloades på http://www.high-tension-aesthetics
.com under projekter/arbejdspapirer).**

Måske er det bare en tendens i vores tid. Anne Jerslevs har noget meget interessante refleksioner om emnet i to artikler bragt i Information: Det intime og Desperate mennesker onanerer for åben skærm hvis du ikke kan se artiklerne må du mugge over avisens politik på området eller bruge dit netværk til at skaffe log in.

Reklamer

2 responses to “Er alle blogger skabs-Big-Brother-deltager?

  1. Pingback: sonitus.org » Blog Archive » Er alle blogger skabs-Big-Brother-deltager?

  2. Realityshow? Aldrig nogen sinde i f… verden!