jeg har tegnet netværk

Her har været stille for jeg har arbejdet, jeg har tegnet netværk.

Jeg har arbejdet ud fra:

Garton, Laura  et al. (1997): Studying Online Social Networks beskriver en generel tilgang til netværksanalyse online, og opstiller praktiske metodikker til at gennemføre netværksanalysen. Jeg bygger i høj grad min metodiske tilgang på deres anvisninger.Undersøger relation mellem individer karakteriseret af indhold der udveksles, relationens retning og relationens styrke defineret ved frekvensen hvormed individerne interagerer, mængden af socialkapital som udveksles, samt værdi af det der udveksles. 

Chin, Alvin & Mark Chignell (2006): A Social Hypertext Model for Finding Community in Blogs Søgeer at opstille en formel metodologi til identifikation af sociale netværk på weblogs. Som udgangspunkt refereres til McMillan, D. W. and Chavis, D. M. Sense of community: A definition and theory. der definere et fællesskab (community) med udgangspunkt i deltagernes følelse af at være en del af dette fællesskab.

 1. følelsen af medlemskab
 2. følelsen af gensidig indflydelse eller påvirkningskraft
 3. følelsen af gensidig behovsopfyldelse
 4. følelsen af at dele emotionelle relationer gennem regelmæssig kontakt.

Efimova, Lilia og Stephanie Hendrick (2005): In search for a virtual settlement: An exploration of weblog community boundaries og Gotved (1999): Cybersociologi – det same på en anden måde tager udgangspunkt i urbaniteten som forståelsesramme for social interaktion på weblogs.  De søger efter konkrete tegn på fællesskaber på Internettet, de taler med artefacts of its visual setelment. Efimova et al. mener ikke netværket skal findes på den enkelte weblog men i rummet imellem dem, lige som fællesskabet i en by ikke findes i de enkelte huse men i måde indbyggerne befolker rummene. Visuelle tegn på netværk:

 1. memestier spor hvor tanker og ideer bevæger sig mellem weblogs.
 2. læsermønstre regelmæssig læsning af weblogs giver en følelse af fællesskab.
 3. linkmønstre både til eksterne kilder og andre weblogs, links til kilde materiale kan dog ikke betragtes som relationer.
 4. samtaler enten som kommentarer direkte på weblog eller på kommentatorens egen weblog.
 5. tegn på begivenheder eksempelvis omtal af fysiske møde.
 6. gruppe rum i form af sider hvor bloggernes indlæg samles.

Efimova søger efter konkrete artefakter der viser tilstedeværelsen af et netværk og spørger: Hvordan kan man se at de er et netværk? Chin søger efter følelsen af fællesskab og spørger: Hvordan føler du fællesskabet? Disse tilgange favoriserer reciprokke links som indikatorer på relationer mellem bloggere og basis for identifikation af netværk. Det betyder at jo mere aktive blogger er des mere forbundene fremstår de. Kun de der kommenterer andre weblogs kan komme i betragtning som en del af et netværk. Jeg vælger at kombinere denne tilgang med Wellman (2001): Computer networks as Social Networks, som forklarer hvordan online sociale netværk må forstås som en integreret del af individers sociale virkelighed, og derfor ikke kan fortolkes isoleret.  Jeg søger  således efter artefakter der peger på konkret interaktion på webloggen. Og relaterer disse opdagelser til interviews som afdækker, bloggernes egen opfattelse af fællesskabet omkring webloggen, og dets relation til resten af individets sociale virkelighed.  

 1. Jeg har noteret webloggens blogroll, eks. furien
 2. har jeg gennemgået blogrolls på de pågældende sider for at finde dem der linkede tilbage til furien de er markeret med grøn, weblogs uden blogroll er markeret med orange og resten er grå.
 3. Så har jeg fundet links på kryds og tværs mellem weblogs på furiens blogroll det er de gule streger, de weblogs der linker gensidigt til hinanden er markeret med en pink streg.
 4. Derefter har jeg optalt alle kommentarer på furiens weblog, hvem har kommenteret hvor mange indlæg, de er det lille blå tal.
 5. så har jeg spurgt furien hvor hun kommenterer, og optalt hvor mange gang hun har kommenteret hvert sted, det er de små røde tal.

Det giver følgende netværk:  

Det samme er sket for carina, emme, julie, line og sanne. Det giver nogle meget forskellige billeder af netværk. Denne tilgang får tydeligvis weblogs med mange links i blogroll til at fremstå som en del af et større/stærkere netværk end dem med få links i blogroll. Det får også de mest aktive kommentatorer til at fremstå mere betydningsfulde.  

Her fra vil jeg så sammenligne de billeder jeg her har fået med den måde bloggerne har beskrevet deres egen oplevelse af netværket omkring deres weblog. For jeg er ikke sikker på at det vil være korrekt ud fra disse tegninger at konkluderer at furien har et stærkt netværk og at line og sanne ikke har noget.  

Reklamer

One response to “jeg har tegnet netværk

 1. Holddaop en masse streger! Stinne, sikken en masse arbejde du har lavet … Hatten af!

  Må jeg låne en kopi af diagrammet over min blog, som du har lavet. Jeg vil gerne se det i en lidt større størrelse, så jeg reelt kan se hvad der står. 😉 Jeg lover at slette den, når jeg har læst den og ikke bruge den til andet en tilfredsstillelse af min egen nysgerrighed!