Typer af weblogs

*ingen kan li at komme i kasser, men jeg har gjort det alligevel! For at danne et overblik over dk weblogs*

Fordelingen af danske weblogs

Et hurtigt blik på kønsfordelingen viser en vis usikkerhed i nedenstående figur, men det ser ud til at den fordeler sig med 50% til hver side. Det er i modstrid med de resultater som Herring et al. præsenterer i artiklen Women and Children Last: The Discursive Construction of Weblogs der peger på at kvinder er stærkt repræsenteret som afsendere af weblogs.

Ved at opdele de indsamlede weblogs ud fra denne kategorisering fås ovenstående billede. Her stemmer fordelingen overens med Herring et al. fund, som finder at de fleste weblogs er personlige beretninger om hverdagen. 

Den videre analyse fokuserer på de personlige weblogs, det er dem der er stærkest repræsenteret, som det ses i diagrammet ovenfor udgør de over 2/3 af de indsamlede weblogs. Det er samtidig her jeg finder tydeligst tegn på netværk i den danske blogosfære.

For at besvare mit første spørgsmål, hvordan ser den danske blogosfære ud?, har jeg indsamlet alle registrerede feeds fra overskrift.dk i løbet af et døgn, den 3. september 2006. Det resulterede i indlæg fra 340 weblogs. Jeg gennemførte min undersøgelse på en hverdag over et helt døgn. Jeg forventer derfor, at de weblogs jeg har indsamlet udgør er repræsentativt udsnit, fordi indsamlingen løber over et tidsrum hvor både private og professionelle må forventes at skrive indlæg.

Weblog begrebet dækker over mange forskellige typer af hjemmesider. For at danne mening af den lange liste af weblogs jeg indsamlede gennemgik jeg dem og grupperede dem. For at gøre dette var det nødvendigt at opstille nogle rammer for fortolkning, her virker opdelingskriterier ud fra indhold og motiv oplagt. Typologisering af weblogs gribes forskellig an i litteraturen, men et logisk skel synes at være mellem de der får penge for at blogge og de der gør det i deres fritid, da de har forskelligt formål og motivation. Dette understreges i et tydeligt skel i litteraturen; Stone, Nardi et al. og Seafaty beskriver de personlige weblogs og motivationen for deres udbredelse. De forholder sig ikke til distinktionen mellem, afsendere der blogger for at opfylde et personligt behov, og afsendere der blogger som en del af et personligt virke, de undlader fuldstændigt at behandle den gruppe der blogger professionelt. Holm og Scoble derimod karakteriserer virksomheds weblogs, men forholder sig ikke til hvorledes disse differentiere sig fra personlig weblogs. Jeg mener denne distinktion er vigtig, fordi de to typer weblogs er grundlæggende forskellige i deres motiv og dermed også i den måde de fortolkes af læseren.
Således opdeles i to hovedgrupper: De personlige, hvor afsenderen skriver for sin egen skyld. Og de professionelle hvor afsenderen skriver som en del af sit professionelle virke. De to grupper overlapper dog på mange punkter hinanden, da min undersøgelse viser at hovedparten (16 af 24) arbejder med IT og kommunikation, og derfor også har en professionel interesse i at udforske mediet. 
For at få et overblik tager jeg udgangspunkt i opdelingen mellem personlige og professionelle weblogs, disse opdeles yderligere i undergrupper ud fra indhold og formål. Stone der opdeler blogosfæren i tre grupper, teknologiske, politiske og dagbøger. Nardi opdeler med udgangspunkt i afsenderens motiv i følgende grupper: dokumentation af livet, kommentarer, afløb for følelser, terapi gennem skrivning, interessefællesskaber. Jeg trækker således på definitioner fra ovenstående litteratur i relation til observationer til den indsamlede oversigt over danske weblogs.  

De personlige weblogs, som er den jeg ser flest af, en genre der primært fortæller om stort og småt i afsenderens liv. Det er denne gruppe som har givet anledning til den gængse beskrivelse af weblogs som dagbøger på nettet. Men personlige weblogs kan også være meningstilkendegivelser med indlæg til den aktuelle debat og interessefællesskaber som behandler eksempelvis faglige emner, som afsenderen har stor viden om og ønsker at diskutere.
Weblogs der skrives professionelt er ligeledes en sammensat gruppe som dækker over Virksomheds weblogs hvor webloggen er et markedsføringsværktøj. Her under findes også en gruppe professionelle weblogs som skrives til aviser og lignende. Desuden findes weblog som skrives af politikere, disse er særligt aktive i forbindelse med valgkamp, weblogs fra organisationer og offentlige institutioner hvis formål er at skabe information og dialog, samt forsker weblogs til videndeling og information om forskernes arbejde.
Disse kategorier kan viser weblogs diffuse karakter. Nedenfor opdeles og diskuteres de enkelte kategorier yderligere og biddrage til at tegne et billede af den danske blogosfæres sammensætning ud fra de weblogs jeg har indsamlet.

Personlige weblogs

Gruppen af personlige weblogs står for den største andel af danske weblogs, 300 af de 340 weblogs jeg indsamlede feeds fra over et døgn på overskrift.dk. Jeg vælger at opdele dem på følgende måde.
Nardi har tre typer dokumentation af livet, kommentarer, afløb for følelser som jeg synes flyder sammen på de personlige weblogs jeg har fundet derfor slås de sammen til en gruppe, det er fristende, som Stone gør det, at kalde dem dagbøger men det er et prædikat som bloggerne selv tager skarp afstand fra, dette diskuteres i afsnit 6.2. derfor vælger jeg at benævne denne gruppe notesbøger over hverdagen. Den næste gruppe benævner Stone de politiske weblogs, og de falder ind under den gruppe Nadi kalder kommentar weblogs, jeg vælger at benævne dem meningstilkendegivelser, fordi de diskuterer samfundsmæssige problemstillinger men ikke nødvendigvis skrives ud fra et politiskperspektiv, samtidig finder jeg det nyttigt at differentiere denne gruppe fra de weblogs der skrives af politikere. 
Endvidere er der den gruppe Stone benævner teknologiske weblogs det mener jeg er for snævert, det afspejler at weblogs førhen primært har været skrevet af folk der interessere sig for teknolog, men nu er andre også begyndt at tage mediet til sig. Derfor finder jeg det anvendeligt at bruge Nardis begreb interessebaserede weblogs som også tager højde for gruppen af weblogs der specifikt behandler et emne som ikke nødvendigvis har et teknologisk fokus. 
Som en særlig afart af notesbøger over hverdagen finder jeg rejsedagbøger, en kategori af weblogs som er startet i forbindelse med et længerevarende udenlandsophold. Jeg finder også eksempler på gruppe weblogs der skrives af flere afsender, tematisk findes de i alle de ovenstående kategorier. 
Ud over disse personlige weblogs findes gruppe weblogs på fora som Skum.dk og Arto.dk. disse weblogs ligner på mange måder notesbøger over hverdagen, men fungere som en del af en personlig profil på forum. Jeg behandler ikke denne gruppe her, da jeg mener de bør undersøges i sammenhæng med det forum de er en del af.  

Notesbøger over hverdagen: eksempelvis many.dk og djules.dk.
Disse weblogs skrives af individer. Formatet ligner dagbogsoptegnelser, man kan også kalde dem deskriptive dokumentarister som dokumenterer hvad de finder interessant i deres hverdag. Denne gruppe skriver med udgangspunkt i egne interesser for at opnå personlig anerkendelse fra deres læsere. Disse weblogs popularitet afgøres af boggerens evne til at fange et publikum med sin skrivestil. Kvinderne er toneangivende i denne genre, men mænd også stærkt repræsenteret ve eksempel vis blog.sonder.dk og stenstrop.dk. 
Følges disse weblogs over længere tid ses en udvikling i skrivefærdigheder, de der bliver ved med at blogge holder af at skrive og bruger bloggen til at eksperimentere med og udvikle egne evner. Med tiden udvikler mange af bloggerne også et personligt layout på webloggen som afspejler det billede de gerne vil fremstille om sig selv.
Præmissen for disse weblogs er at afsenderen antager at andre gider læse om hverdagens små og store hændelser som de udspiller sig fra afsenderens perspektiv. Det viser sig at der er en vis interesse for at læse denne type beretninger. Læserne motiveres af den identifikation de føler med afsenderen og glæden ved at læse en god historie.
Internettet er traditionelt et drengenes medie Men set ser ud til at webloggen er en form der tiltaler kvinder.

Meningstilkendegivelser: eksempelvis uriasposten.net, punditokraterne.dk
Denne gruppe kommenterer alt fra Irak-krigen, præsidentvalget, til copyright-regler. På mange måder minder de om de notesbøger over hverdagen, i det det er en enkelt person som skriver om det der optager ham. Samtidig prøver de at levere et kritisk supplement til de etablerede mediers dækning af nyheder.
Lige som Internettet er godt til at samle interessefæller er det også godt til at støtte meningsfællesskaber. I Danmark ses for eksempel en gruppe højreradikale, som bruger weblogs til at styrke hinanden i deres kontroversielle meninger. Denne gruppe bruger weblogs som et middel til at give et marginaliseret mindretal en stemme.
Disse netværk af weblogs er forbundet med meget stærke relationer, og bloggerne er aktive i deres opposition mod det etablerede samfund.

Interessebaserede weblogs: eksempelvis thomas.boelskifte.dk og bryg.blogspot.com
Internettet er et stærkt medie til at forene interessefæller på tværs af fysisk afstand. Mange weblogs udnytter dette. Udbredelse af nørdviden og opbyggelsen af interesse fællesskaber er det primære fokus for disse weblogs, de forholder sig stringent til det afgrænsede emne webloggen behandler.. Motivation for at skrive er at vise hvad man kan og ved, samt at samle informationer om et emne der interessere en. Derved kan bloggeren få anerkendelse fra andre med samme interesse. Disse weblogs læses for at få inspiration og information om specifikke emner. De er meget specialiserede i deres emne valg og anvender ofte et teknisk sprog der retter sig til en snæver målgruppe med samme interesse. Mange af disse weblogs skrives på engelsk da det derved at muligt at nå et større publikum, det har formodentlig også indflydelse at den information som bloggeren selv indsamler ofte stammer fra engelsksprogede kilder.
Nogle er meget teknologifikseret med det findes weblogs om alverdens forskellige emner. thomas.boelskifte.dk, justaddwater.dk er eksempler på teknologi weblogs de skriver om weblogs, cms, rss, podcasting osv. men interesse blogs kan også være fansider, hvor blogger med passion for en enkelt sag skriver. eksempel 1000kr.dk weblog om penge og labribryg.blogspot.com, bryg.blogspot.com og chrillesen.dk/bryglog som er et netværk af weblogs om ølbrygning.

Der findes også weblogs som består af vittigheder, løgnehistorier og skæve vinkler på tilværelsen. Disse weblogs er ofte blandet med dagbogsformen, men kan også være udformet som en lang satire, hvor bloggeren aldrig afslører sit sande jeg, men skriver som en kommentar til samfundet, dette ses eksempelvis på rygter.dk.

Rekruttering af skribenter til fagmagasiner, sker primært fra de interessebaserede weblogs. Et eksempel er scienceblog.dk, en weblog der umiddelbart fremstår meget udynamisk, fordi der ingen kommentarer er til indlæggene selv om bloggen er velskrevet og har eksisteret i lang tid. Men siden har mange læsere, og bloggens høje kvalitet har ført til at afsenderen har fået job som skribent på et webmagasin.

Rejsedagbøger: eksempelvis sanneijordan.smardlog.com
Disse weblogs er ofte rige på billeder og detaljerede beskrivelser af livet i udlandet. Formål er at dokumentere et længerevarende udenlandsophold og holde familie og venner opdateret.

Gruppe weblogs: eksempelvis juniorama.dk
Weblogs med flere afsender findes under alle de ovenstående kategorier. De kan have forskelligt formål og indhold men adskiller sig ved at de har flere skribenter. Det kan få dem til at virke mere introverte, de anvendes ofte til intern kommunikation mellem deltagerne, men er på grund af mediet også tilgængelig for andre.

De professionelle weblogs

De kommercielle weblogs modtager størst interesse fra litteraturen, her man øjner muligheden for at udnytte mediets til nye former for markedsføring og pleje af kunderelationer. Men gruppen af bloggere der skriver som en del af deres professionelle virke er broget. Her findes forsker weblogs og weblogs skrevet af studerende som anvendes til videndelig og synliggørelse af det arbejde som gennemføres. Det offentlige, eksempelvis biblioteker, eksperimenterer også med weblogs som en måde at informere og engagere. Politikere der blogger som supplement til den traditionelle mediedækning. Og virksomheder blogger som en del af deres image og markedsføring, og virksomheder der blogger som en del af den interne kommunikation. Journalister der blogger som et supplement til avisens artikler.

*opdateret d. 15.12 fordi jeg muligvis har væert lidt hurtig*

Reklamer

18 responses to “Typer af weblogs

 1. jeg har bidt mærke i at stadig flere bloggere tilføjer et antal statiske sider udover det daglige spor af kommentarer om dette og hint… på den måde bliver deres blog en slags hybrid mellem den klassiske hjemmeside og bloggen… personligt finder jeg det fascinerende at der opstår denne form for erfaringsopsamling og vidensdeling suppleret med en løbende udveksling, ikke mindst fordi det giver en større overskuelighed og sammenhæng… når den næste generation af wordpress kommer på banen med et mere eller mindre indbygget cms, bliver mulighederne formentlig endnu større…

  desuden synes jeg, at du overser den kendsgerning at bloggen, i hvert fald for nogle, er et egentligt udtryksmedie i traditionel, artistisk forstand, og derfor ofte skal læses på flere niveauer end det rene dagbogsnotat…

 2. Stinne, jeg må tilslutte mig Klaus sidste sætning omkring det artistiske, der strengt taget ikke kan kaldes for dagbogsnotater.

 3. Hej Klaus og Irene
  Tak for kommentarer, jeg er helt med på hvad I mener, jeg er eksempelvis meget fascineret af jeres ordlege, -Det er i værttilfælde noget andet end dagbogsnoter… Dejligt at blive gjort opmærksom på denne mangel.
  Ang. Faste side på weblogs, tja så er det vel lidt anderledes end weblogs i ”traditionel” forstand. Nem jeg synes på mange måder grænsen mellem weblog og hjemmeside er meget flydende.

 4. Pingback: Overskrifts underskrift » Blogs i kasser

 5. Mon ikke du trods alt skal op på en uge eller noget i den stil før billedet stabiliserer sig? Tallet, 340 weblogs, indikerer også at der mangler en del for der må trods alt være en del flere som med god ret kan kaldes aktive.

  Men variationen er da løfterig. Jeg ville have troet læserbreve/personlige oplevelser var 95%.

 6. Pingback: Fordeling af danske blogs « Bloggingham

 7. Ang. Claus’ kommentar:
  Selvfølelig er det ikke alle aktive weblogs jeg har samlet her, (jeg vil sige 1 post om ugen kvalificere til at ryge i gruppen af aktive bloggere).
  Det her er et forsøg på at fange et repræsentativt billede af emnefordelingen. Det tager LANG tid at læse 340 weblogs, og der er meget at se til når man skriver speciale, så jeg nøjes med dette udsnit og forventer at det giver et acceptabelt billede af hvad der skrives om.

 8. Pingback: Hvor bliver politikerne og organisationerne af på bloggen? - andreasjohannsen

 9. Hey – jeg rakker bestemt ikke ned på projektet, hvis det var sådan du oplevede det. Jeg har den største respekt for at du bl.a. har orket at overbevise dig selv om at 170 af blogsene er dagbogsblogs. Jeg var gået død inden.

  Jeg vil dog godt lige udpege at hvis man f.eks. forestiller sig at de professionele poster med højere frekvens, de får jo penge for det/med det, så bliver de overrepræsenteret når vinduet er meget kort, som f.eks. et døgn. Relativt flere af dem vil have postet i det døgn end i de lidt mere stillestående men talrige personlige blogs.

 10. Pingback: links for 2006-12-07 at Webmercial.dk

 11. Pingback: sonitus.org » Blog Archive » Typer af weblogs

 12. Du bør nok lige revidere dine fordomme lidt Irene. holocaust-info.dk udgøres ikke af en gruppe højreradikale, men af to socialdemokrater og en partiløs.

 13. Hvis du har lyst må du gerne forsvare dit etiketbrug: http://www.uriasposten.net/?p=4081

 14. Sebastian, dét var en smuk opsummering. Men hvem er mon hvem???

 15. Hvorfor er Punditokraterne sat på som “meningstilkendegivelser”/kommentarer om samfundet og ikke som forskere? 85-95 pct. af de tilknyttede bidragydere har en forskeruddannelse på ph.d. niveau, cirka halvdelen af dem er aktive forskere og flere af dem endog professorer. En ganske væsentlig del af indlæggene enten videreformidler egen forskning eller omtaler andres forskning, og sågar af den mere kommenterende/diskuterende art er der et væsentligt akademisk in-put.

  Hvis dit svar er, at bloggen–udover at dette er korrekt–også er politisk og meningstilkendegivende, hvorfor har du så blandt forsker-blogs medtaget f.eks.:

  http://3tv.dk/ ?
  http://www.albrechtslund.net/ ?
  http://groveloejer.dk/detspekulativeoere/ ?
  http://nowuseit.com/blog/ ?

  Det kunne vel ikke samtidigt have noget at gøre med holdningerne …?

 16. Til Peter Kurrild-Klitgaard
  Jeg synes generelt det er svært at opdele weblogs fordi de på mange måder overlapper hinanden, du har sikkert ret når du siger at Punditokraterne kan placeres under forsker blogs, – det er også en gruppe blog…
  For mig er den vigtigste distinktion egentlig mellem kommercielle og personlige weblogs. I min opgave bruger jeg denne opdeling til at stille spørgsmål ved den store mængde litteratur og artikler om weblogs og virksomhedskommunikation. Det synes jeg nemlig ikke vi har ret mange gode eksempler på her hjemme. Jeg finder at største delen blogger personligt, og ikke som en del af deres arbejde.
  Mht de links du efterspørger kender jeg dem ikke, så det skal du ikke lægge så meget i. Jeg diskuterer ikke det politiske indhold på weblogs, det har jeg, på baggrund af mine undersøgelser, ingen forudsætninger for. Jeg undersøger links og tegn på sociale relationer som du kan se af de andre indlæg her på bloggen. Derfor ender jeg med en opdeling af weblogs ud fra aktivitetsniveau og dialog aktivitet samt den type at netværk jeg kan observerer.

 17. Argh! Hvilken kasse hører jeg i?

  Beklager at jeg kommer så sent ind på din blog, men jeg har først set sådan grundigt på den, efter at du har afleveret, så du kan selvfølgelig ikke bruge mit input til noget (før du går i gang med en phd selvf. 😉 ).

  (skal også lige bemærkes, at jeg som relativt ny blogger synes, det er helt vildt sjovt, at der er en, der har en blog om et speciale om blogs (men jeg er også vild med meta-planer)).

  Jeg kan ikke helt passe mig selv ned i en af dine kasser. Min blog hører til de ideologisk (/religiøst) motiverede: Jeg er personligt kristen og ønsker at folk, der kommer forbi min blog, hører om Guds kærlighed og om hans ønske om, at mennesker skal vælge det evige liv frem for døden. (Mit mål er altså ikke f.eks. anerkendelse eller opmærksomhed (selvfølgelig er opmærksomhed smart, men den er ikke målet)).

 18. Pingback: Et kig på blog universet « Aunegaard's Blog