3 netværkstyper

Tideliger har jeg skrevet om netværk ud fra links på webloggen. Men jeg mener man skal forstå de sociale relationer i forhold til individets samlede sociale virkelighed. Altså både online og offline.
Jeg finder at netværkerne på weblogs er meget forskellige, og at det derfor er relevant at opdele dem i tre hoved grupper.
Type A: netværk distribueret mellem weblogs, som det ses hos eksempelvis Furien. Her sker den sociale interaktion på kryds og tværs mellem weblogs. Deltagerne benytter sig af stærke netværks teknologier så som ping-back, og Track-back samt aktiviteter mellem weblogs. (se foregående indlæg)  
Type B: netværk centraliseret omkring én weblog, som det ses hos Emme, her er det primært Emme der som vært styrer den sociale interaktion, kun kommer med oplæg og fungerer som ordstyrer på webloggen.   
Type C: weblog som medie for offline netværk, som det ses hos Sanne. Her fungerer webloggen som et medie for opretholdelse af eksisterende sociale relationer i den fysiske verden.   

De netværk jeg identificerer hos Furien og Emme er aktive i blogosfæren, her udvides afsenderens sociale netværk og webloggen kan derigennem bidrage til at øge adgangen til resurser. Sannes weblog derimod har som primær funktion at opretholde eksisterende relationer, jeg ser ingen tegn på at den vil bidrage til at udvikle hendes sociale netværk.   

Og hvad så?
Hvis man vil skabe et netværk via weblogs, hvis man eks vil bruge netværk omkring weblogs kommercielt. Eller til personligt at tilvejebringe resurser. Må man først beslutte hvilken type netværk man ønsker at lave, med udgangspunkt i hvilket netværk der bedst tjener formålet.
Når man har besluttet det. Ser det ud til at man med fordel kan gøre følgende:
Type A: Find en gruppe som har et netværk du kunne have glæde af at være en del af, dyrk det så det vokser og bliver stærkere.
Type B: Vælg din niche og få de andre til at komme til dig, fordi du kan give dem noget de ikke kan finde andre steder.
Type C: Skab et netværk offline, udnyt weblogs muligheder til simpelt intertekstuelt re-mix, kombination af billeder og tekst, og let adgang til transmission.
Så: go network!

Reklamer

Der er lukket for kommentarer.