Category Archives: idéer

Fremtiden for social netværk er visuel og mobil

Jeg vil lige rette opmærksomheden mod en interessant artikel på K-forum om hvorfor Instegram er ved at vinde over Facebook, og et tegn på at vores brug af sociale medier igen tager et skridt i en ny retning.

Timme Bisgaard Munk skriver blandt andet 

“Festen er flyttet fordi mediet, modsat Facebook, er kreativt  og eksperimenterende

På Instagram skal man i højere grad end på Facebook være kreativ med valg af motiv, fotogenre og filter. Det er langt mere interessant som både producent og beskuer end den frihed man tilbydes på Facebook. Kravet er nemlig at man selv skal tage sine billeder. Man står derfor som en anden kunstner til ansvar for billedet som et værk. Det sker dog altid i en fri og afslappet atmosfære med plads til genreeksperimenter fordi mediet er flygtigt og præget af en snapshot-amatørisme i slægtskab med polaroidbilledet og fotoautomaten.”
Jeg kan så tilføje at Instegram modsat fx Pinterest er for dem der vil bidrage og producere til det sociale netværk. Med over 7 mil brugere må det være et tegn på at de sociale medier er ved at være så etablerede at den hidtidige 1%, 9%, 90% – regel ikke længere glæder.  Flere og flere får endelig mod på at bidrage aktivt og udfolde sig kreativt på de social medier.
Reklamer

Gaveøkonomi og netværkskapital

Er hooked på danskernes akademi! 20 min. klog snak fra kloge hoveder, om noget du ikke anede du
interesserede dig for http://www.au.dk/danskernesakademi/

Kan teorier om gaveøkonomi forklare netværkskapital, er vi tilbage ved det der lå før varerøkonomien? http://bit.ly/fI0aIy
Kan en forståelse af gaveøkonomi hjælpe til at forstå af netværksøkonomi? Det satte i alt fald nogle tanker i gang om parallellerne til Bøtters og andres tale om NQ – Deler vi links, billeder osv. for at sætte i banken for at høste senere?
Jeg ser dog den helt afgørende forskel at man i primitive samfund bruger gaveøkonomien, som en måde at fordel de knappe resurser, man har til rådighed. På sociale medier sprøjter vi hvad vi har du til alle vi har en relation til. – En fisk er nok mere være når man er sulten end det 10 link til en artikel når man har travlt på arbejdet.

Kreativitetens dna – en effektiv gennemgang af modeller


Jeg faldt over denne artikel på kommunikationsforum http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/kreativitet-ideudvikling-innovation

Det er en god gennemgang af de mange forskellige modeller for idé udvikling vi løbende bliver udsat på.

Brian skriver at det alle modellerne kan summeres op i fem punkter

•Vi får lov til at tænke med kroppen
•Vi får nogle anderledes rammer
•Vi afsøger hinandens forskelligheder
•Vi får mulighed for at tale i strømme
•Vi prøver at bygge videre på de andre

Så kan man ellers selv vælge hvilken farve krea-rum, man vil arbejde i eller om alle skal stå på hovedet for at komme frem til den rigtige løsning.
At tage udgangspunkt i disse fem grund elementer gør det også lettere at tilpasse modellerne til forskellige sammenhænge.