Litteraturliste

Anderson, C. (2004): The long tail, i Wired, Issue 12, 10.10.2004,(hentet den 10.12.06 på: http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html).
Barabási, A.-L. (2003): Linked, Plume, England.
Bindslev, J. & J. Froda (2005): Web 2.0 = PR 2.0?, på kommunikationsforum.dk 15.2.2005
Blood, R. (red.) (2003): We’Ve Got Blog: How Weblogs Are Changing Our Culture. Perseus, USA.
Browman, S. & C. Willis (2006): We media, Academica, 2006 What is Web 2.0–Design Patterns and Business Models for the next Generation of Software, (hentet den 10.12.06 på: http://www.oreillynet.com/lpt/a/6228).
Cast ells M. (2001): The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business, and Society, Ox­ford University Press, Oxford.
Creswell, J.W. (1998): Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing among Five Traditions, Sage Publications, Thousand Oaks.
Chin, A. & M. Chignell (2006): A Social Hypertext Model for Finding Community in Blogs, Odense, Denmark.
Crumlish, C. (2004): The Power Of Many: How The Living Web Is Transforming Politics, Business, And Everyday Life, Sybex, USA.
Efimova, L. & S. Hendrick (2005): In search for a virtual settlement: An exploration of weblog, community boundaries, (hentet den 10.12.06 på: https://doc.telin.nl/dscgi/ds.py/Get/File-46041/weblog_community_boundaries.pdf).
Engholm, I. (2004): Webgenrer og stilarter – om at analysere og kategorisere websites, pp 57-77 i Ida Engholm og Lisbeth Klastrup (red.): Digitale verdener, De nye mediers ætik og design. Gyldendal, Danmark.
Finnemann, N. O. (2003): Netværk, medier og identitet, i Bondebjerg, I & H. Bank (Red.) Modinet-Temanummer Netværksbegrebet og Netværkssamfundet. Working Paper No. 4, Center for Media and Democracy in the Network Society Køben­havn Universitet.
Garton, H. & B. Wellman (1999): Studying On-Line Social Networks, i Steve Jones (ed.): Doing Internet Research, SAGE, Thousand Oaks.
Giddens, A. (1996): Modernitet og selvidentitet. Selvet og samfundet under sen-moderniteten, Hans Reitzels Forlag, København, første udgave 1991.
Gersch, B. (1998): Genderat the Crossroads: The Internet as Cultural Text, I Journal Of Communication Inquiry, vol. 22, no. 3, pp. 306-321, July 1998.
Gladwell M. (2000): Det magiske vendepunkt, oversættelse Flemming Chr. Nielsen, Bindslev, Danmark.
Gotved, S. (2000): Cybersociologi – det samme på en anden måde, ph.d.-afhandling, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.
Granovetter, M. S. (1973): The Strength of Weak Ties, i American Journal of Sociologyvol.78, nr. 6
Gruhl, D. et al. (2004): Information Diffusion Through Blogspace, ACM SIGKDD
Explorations Newsletter, Vol. 6, Issue 2.12.2004, pages 43-52, ACM Press, New York.
Henning, J. (2003): The Blogging Iceberg, Perseus Development Corp. (hentet den 10.12.06 på: http://www.perseus.com/blogsurvey/thebloggingiceberg.html).
Herring, S. C., L. A. Scheidt, S. Bonus & E. L. Wright (2004a): Bridging the gap: A genre analysis of weblogs, Proceedings of the Thirty-seventh Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-37). Los Alamitos: IEEE Press.
Herring, S. C., I. Kouper, L. A. Scheidt & E. L. Wright (2004b): Women and Children Last: The Discursive Construction of Weblogs, Indiana University at Bloomington, (hentet den 10.12.06 på: http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/women_and_children.html).
Hinchcliffe, D.: Thinking in Web 2.0: Sixteen Ways, (hentet den 10.12.06 på: http://web2.wsj2.com/thinking_in_web_20_sixteen_ways.htm).
Hoffmann, M. W. (2005): Spred budskabet – brug BUZZ, Kommunikatøren, februar.
Holm, L. (2006): Blog kunder i butikken – om anvendelse af weblogs i markedsføring, Handelshøjskolens Forlag, Danmark.
Jaffe, J. (2005): Life after the 30-second spot, Wiley & Sons, New Jersy.
Jensen, E. (2006a): Antallet af danske bloggere vokser vildt, i Politikken 15.8.2006.
Jensen, E. (2006b): Min blog om at blogge, i Politikken 29.7.2006.
Jensen, M. (2006): Blog en bestseller, i Information 8.8.2006.
Jerslev, A. (2002): Det virtuelle rum: Det intime, Kronik i Information 11.1.2002.
Jerslev, A. (2004): Vi ses på TV – medier og intimitet, Gyldendal, Danmark.
Kaarsholm, L. F. (2004): Desperate mennesker onanerer for åben skærm i Information 20.2.2004.
Kelliher, A. (2004): Everyday Cinema, MIT Media Lab, Cambridge.
Klastrup, L. (2005): Forsker og blogger: – webbloggen som forsknings- og fællesskabsværktøj. Tidsskrift for universiteternes efter- og videreuddannelse (ISSN 1603-5518), 2. årgang, nr. 5, (hentet den 10.12.06 på: http://www.unev.dk/files/Klastrup_5.pdf).
Klein, K. E. (2006): Does Your Small Business Need a Blog? I Businessweek maj. (hentet den 10.09.06 på: http://www.businessweek.com/smallbiz/content/may2006/sb20060515_027053.htm).
Kristensen, T.-M. (2005): 6 gode grunde til ikke at ignorere weblogs, på kommunikationsforum.dk 15.2.2005
Krull, L. (2006): Kvinder elsker at blogge, i BT d. 30.10.2006, (hentet den 10.12.06 på: http://www.bt.dk/kunforkvinder/artikel:aid=478576).
Kvale, S. (1981): Det kvalitative forskningsinterview – ansatser til en fænomenologisk-hermeneutisk forståelsesform, i Broch, T. et. al.: Kvalitativemetoder i dansk samfundsforskning. Lejerbosymposiet 1978, 2. udgave, København.
Kvale, S. (1997): En introduktion til det kvalitativeforskningsinterview. Interview, oversat af Bjørn Nake. Hans Reitzels forlag, København.
Lawson, M. (2005): Berners-Lee: on the read/write web, Interview på BBC Newsnight 9.8.2005, (hentet den 10.12.06 på: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4132752.stm).
Langer, R. (2004): Fra kulturformidling til kulturmødesteder: Social interaktion med kommunikationsnetværk, i Hans Jørgen Nielsen (Red.) TEMA: Kommunikation og Diskurs, Biblioteksarbejde nr. 70, december 2004.
Lenhart, A. (2006 ): Bloggers,PEW / INTERNET 19.7.2006.
Lichfield, J. (2006): Fransk egobloggere, i Information 1.8. 2006.
Mann, C. & F. Stewart (2000): Internet Communication and Qualitative Research. A Handbook for Researching Online, SAGE, London.
McMillan, D. W. & D. M. Chavis (1986): Sense of community: A definition and theory. Journal of Community Psychology, Vol. 14, No. 1 (1986), 6-23.
Nardi, B. A. et al. (2004a): Blogging as Social Activity, or, Would You Let 900
Million People Read your Diary?, i Computer Supported Cooperative Work,
Proceedings of the 2004 ACM conference on Computer supported cooperative work,
Chicago, Illinois, USA.
Nardi, B. A. et al. (2004b): Why We Blog Communications of the ACM, Volume 47, Issue 12.12.2004, The Blogosphere, Special Issue: The blogosphere, ACM Press, New York.
Patton, M.Q. (1990): Qualitative Evaluation and Research Method, Sage, Newbury Park.
Perseus Blog Survey (2003): The Blogging Iceberg – Of 4.12 Million Hosted Weblogs, Most Little Seen, Quickly Abandoned
Qvortrup, L. (2003): Fra netværk til kompleksitet: Netværksbegrebet – et forlegenhedsbegreb,i Bondebjerg, I & H. Bank (Red.) Modinet-Temanummer Netværksbegrebet og Netværkssamfundet. Working Paper No. 4, Center for Media and Democracy in the Network Society Køben­havn Universitet.
Regan, T. (2006): Today’s blog: More creative, less Political, Christian Science Monitor; 7/26/2006, Vol. 98 Issue 168, p 16-16.
Rogers, E.M. & D.L. Kincaid (1995): Diffusion of Innovations, New York: The Free Press.
Rosenbloom, A. (2004): The Blogosphere, Communications of the ACM, Volume 47, Issue 12.12.2004, The Blogosphere, Special Issue: The blogosphere, ACM Press, New York.
Scoble, R. & S. Israel (2006): Naked Conversations, John Wiley & sons, Inc Hoboken, New Jersey.
Seafaty, V. (2004): Online Diaries: Towards a Structural Approach, Journal of American Studies, 38 (2004), 3, 457-471 Cambridge University Press, UK.
Silverman, D. (1993): Interpreting Qualitative Data, Sage Publications, London.
Silverman, D. (2000): Doing Qualitative Research. A Practical Handbook, Sage Publications, London.
Skov, M. (2006): Vagt- hundens vogter, i Information 12.8.2006.
Sperling, J. (2006): Et kig ind i blogosfæren, i Kommunikatøren, Nr. 2 – 2006
Stauffer, T. (2002): Blog on, the Essential Guide to Building Dynamic Weblogs, McGraw-Hill
Stone, B. (2004): Who Let the Blogs Out? A Hyperconnected Peek at the World of Weblogs, St. Martin’s Griffin, New York.
Sunstein, R. C. (2004): Democracy and Filtering,Communications of the ACM, Volume 47, Issue 12, 12. 2004, The Blogosphere, Special Issue: The blogosphere, ACM Press, New York.
Technorati (2006): State of the Blogosphere, August 2006.
Tække, J. (2005): Media Sociography on weblogs, (hentet den 10.12.06 på: http://home16.inet.tele.dk/jesper_t/weblogs.pdf).
Udell, J. (2004): The network is the blog, (hentet den 10.12.06 på: http://infoworld.com/udell/2004/12/17.html#a1136).
Walker, J. (2005): Weblogs: Learning in Public, University of Bergen, Norway.
Published in On the Horizon, Vol 13, Issue 2, 2005. Pages 112-118.
Weikop, T. og C. Moseholm (2006): Muhammed-krisen. Et studie i viral effekt, i Børsen 15. februar 2006 p 12.
Wellman, B. (2001): Computer networks as Social Networks, Science, VOL 293, 14.09.2001.
Winther, J. og J. Balslev (2004): Start på weblogs, Forlaget Libris, København.
Wright, J. (2006): Blog marketing: the revolutionary new way to increase sales, build your brand, and get exceptional results, McGraw-Hill.
Young, P., A. Zerfass & S. Sandhu (2006): Results of the first European Survey on Weblogs in Public Relations and Communication Management, http://www.euroblog2006.org, January 2006, Sunderland (UK) / Stuttgart (Germany).

Lyd
Anderson, S. (2005): Hvordan HP benytter weblogs til dialog med deres kunder, optaget 2005-12-13, (hentet den 10.12.06 på: http://www.itconversations.com/shows/detail997.html).
Harddisken (2006a): Doc Searls, interview på P1, (hentet den 10.12.06 på: http://www.dr.dk/P1/harddisken/Udsendelser/2006/06/15203931.htm).
Harddisken (2006b): Corporate blogging – ny kommunikation mellem virksomhed og kunde, på P1, (hentet den 10.12.06 på: http://www.dr.dk/P1/harddisken/Udsendelser/2006/04/11143505.htm).
Mennesker og Medier (2006): Hvis din blog er et hus, er den så et parcelhus? , interview på P1, (hentet den 10.12.06 på: http://www.dr.dk/P1/menneskerogmedier/Udsendelser/2006/05/05141107.htm).
P1 Orientering (2005): Trine-Marie, interview på P1, (hentet den 10.12.06 på: http://www.dr.dk/orientering/Or_MP/2005/ramaften/ao051020.ram).

Websites
Hovedetpaabloggen.dk (2005): http://www.hovedetpaabloggen.dk/2005/10/12/kr%c3%a6ftens-bek%c3%a6mpelse-og-weblogs/#comments, hentet den 10.12.06
Julie (2005): http://djules.smartlog.dk/47257_Er_der_nogen_der_ved_det.html#writecomment, hentet den 10.12.06
Klastrup (2006a): http://www.klastrup.dk/forskerblogs hentet den 7.12.06
Klastrup (2006b): http://www.klastrup.dk/walgblog hentet den 7.12.06
Kommunikationsforum.dk (2006): http://www.kommunikationsforum.dk, hentet den 10.12.06
Little green footballs (2006): http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=21956&only, hentet den 10.12.06
Mal din dag (2006): http://maldindag.net/?p=2759#comment-9239#comment-9239, hentet den 28.12.06
Nitro (2006): http://nito.smartlog.dk/36192_Status_pa_den_danske_blogosfaere.html, hentet den 10.12.06
Sanne (2006): http://sanneijordan.smartlog.dk/70735_So_did_you_like_it.html#comments, hentet den 7.10.2006  
Socialsquare (2006): http://www.socialsquare.dk/workshops, hentet den 10.12.06

Reklamer

One response to “Litteraturliste

  1. Pingback: Stinnes Speciale

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s